Açık MR
Açık MR
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, zararlı Röntgen ışınları ...