Açık MR

Açık MR Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, zararlı Röntgen ışınları içermeyen, çok güçlü bir mıknatıs alanı içinde radyo dalgaları ile vücuttaki Hidrojen atomunun titreşimini sağlayarak vücut kesimlerinin incelenmesini sağlayan bir tekniktir.

Bu amaçla yalıtılmış odalar içerinde, hasta çok güçlü ve tünel şeklindeki bir mıknatıs içerisinde masada yatar ve hareketsiz kalır. MR tetkiki boyunca hareket etmeden, sakin nefes alıp vererek yatmanız gerekir. Bazı incelemelerde kısa süreli nefes tutmanız istenebilir.

MR Nasıl Çekilir?

Mıknatısın gücü yeryüzünde maruz kaldığımız manyetik gücün en az 10.000 katıdır. İşte bu nedenle MR odasına girerken üzerinizdeki tüm çıkabilen metaller (kemer, saç tokası, takılar, bozuk para, anahtar, diş protezi) dışarıda bırakılır. Mıknatıs alanı kredi kartı, CD, teyp bandı gibi manyetik kartları da bozarak kullanılmaz hale getirir. Radyo dalgaları sadece inceleme yapılırken ortamda bulunur. Cihaz inceleme anında mıknatıs alanının şiddetini ve yönünü değiştiren karmaşık mekanik sistemleri nedeniyle çok gürültü oluşturur. Özellikle çalışma esnasında kalp pilini bozar, bu nedenle kalp pili taşıyan hastalar kesinlikle MR tetkikine alınmazlar. Vücutta bulunan protez adını verdiğimiz materyaller eğer demir yada çelik içeriyorsa (bu tip malzemelere MR uyumsuz diyoruz), bulundukları bölgeleri incelemek ve görüntülemek mümkün olmaz.

Örneğin MR uyumsuz kalça protezi olan bir hastada rektum, prostat ya da rahimin görüntülenmesi mümkün olmayabilir. Protezi olan hastaya MR nin zararı yoktur ancak o bölgeden görüntüleme yapılamaz. MR nin bilinen ve ispatlanmış bir zararlı etkisi yoktur. Bilgisayarlı tomografiden farkı inceleme süresinin uzun oluşu ve inceleme sırasında hafif derecede gürültülerin yer almasıdır. İnceleme sırasında hastalıklı bölge ve normal oluşumların daha iyi değerlendirilmesi açısından damar yolu ile az miktarda ilaç verilmesi gerekebilir.

Manyetik rezonans görüntüleme özellikle yumuşak dokuların değerlendirilmesinde en yüksek çözünürlüğe sahip yöntemdir. Dokuların su içeriklerine bağlı olarak farklı diziler ile istenilen bölge hakkında bilgi elde edilebilir.